20
dec

Na Ekonomskom fakultetu održano predavanje na temu „Procesi brendiranja“ na primjeru iz prakse

14. i 18. decembra studentima druge i treće godine Ekonomskog fakulteta u Zenici, održali smo gostujuća predavanja na temu „Procesi brendiranja“ na primjeru iz prakse.

Edukativno kreativno predavanje održano je, na času marketinga, s ciljem da se studentima, približi realan i konkretan primjer nastanka, rasta i razvoja brenda te racionalno shvatanje nepredviđenih okolnosti s kojima će se susretati na tržištu rada.

„Radeći na razvoju brenda, susretali smo se s različitim izazovima, usponima i padovima koje smo nastojali približiti i detaljno prezentirati mladima a sve u cilju kvalitetnijeg shvatanja tržišta i samog procesa rada. Bitno je razlikovati teoriju i praksu, preuzeti odgovornost i rizik te jasno postaviti ciljeve.“

Gostujućim predavanjima prenesena je jasna poruka studentima da teže ka uspjehu, a ne savršenosti. Da sačuvaju pravo na grešku, jer će na taj način sačuvati i sposobnost učenja novih stvari i napredovanja.