Informacije o dostavi

Dostava u roku 48h!

Dostava na adresu!

Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Trgovca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima ‘plaćanje pouzećem’. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM). U slučaju kada je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, gotovinom, ili na drugi način određen ugovorom stranaka. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun/fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.